Tarihçemiz
Ne İş Yaparlar?
Mezunlar Nerede Çalışırlar?

2013/2014 Eğitim Öğretim yılı Harita Mühendisliği bölümümüz için ilk öğrencilerini kabul ettiği yıl olmuştur. Harita mühendisi görevini yaparken her devirde çağdaş teknolojinin birçok ürününden faydalanmıştır. Çağımızda da bilgi teknolojilerini ve bilgisayar yazılım ve donanımlarını en çok kullanan multidisipliner mesleklerden biri olarak, ilk mezunlarını 2017 yılında veren bölümümüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine  devam etmektedir.

Harita mühendisleri, coğrafi verilerin analizi, işlenmesi ve haritalanması gibi görevleri yerine getirerek, çeşitli projelerde ve sektörlerde çalışırlar. Bu işler genellikle doğal ve yapay ortamların analizini gerektirir ve genellikle bilgisayar tabanlı yazılımlar ve uzaktan algılama teknikleri gibi teknolojik araçlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Harita mühendisleri, genellikle coğrafi bilgi sistemleri (CBS) firmaları, kamu kurumları, özel mühendislik firmaları, harita ve jeodezi laboratuvarları gibi yerlerde çalışırlar. Ayrıca, inşaat firmaları, madencilik şirketleri, enerji sektörü ve çevre koruma kuruluşları gibi çeşitli sektörlerde de iş bulabilirler.